Jordingssystemer

Jordingssystemet har to hovedoppgaver.

  1. PE – Beskyttelsesjord. Å forhindre at noen, mennesker eller dyr blir utsatt for elektrisk sjokk, eller en strømgjennomgang.
  2. Funksjonsjord – Å bidra til at elektrisk utstyr og maskiner faktisk fungerer slik som man ønsker at de skal fungere.

Viktige begrep:

  • Utsatt ledende del (Komponenter og struktur som vanligvis ikke skal stå under spenning, men som kan komme under spenning, slik at det oppstår en farlig situasjon.)
  • Utjamningsforbindelse (Jorde elektriske komponenter, for eksempel elektriske motorer opp mot hverandre.)

På PDF’en under så er det en tegning av et jordingssystem på en enkel liten bygning. «Jordplate» er ellers ikke vist. Lokale jordingssystemer vil ofte (men ikke alltid) være koblet sammen med strømleverandøren sitt jordingssystem.

(Se også Montørhåndboka side 45-68)