TT Fordelingssystem

TT-nettet er et 3 fase fprdelingsnett der det kun er praktisk mulig å ta ut 230V spenning, 3 fase eller 2 fase.

Transformatorens stjernepunkt er jordet. Ved jordfeil så vil vi typiske kunne få en jordfeilstrøm på 2-20A. Dette kan være for lite for å utløse et kortslutningsvern eller et overbelastningsvern, men tilstrekkelig nok til å medføre en farlig berøringsspenning eller en brann.