TN Fordelingssystem

Over: TN-S fordelingssystem med N-leder (blå) og PE leder (gul/grønn). 400V mellom fasene og 230V mellom faseleder og nøytralleder.

Over: TN-CS fordelingssystem med N-leder (blå) og PE leder (gul/grønn). 400V mellom fasene og 230V mellom faseleder og nøytralleder. Det går en felles PEN leder fra transformatoren og fram til bygningens inntak for elektrisk energi.

Over: Spenninger mellom faseledere og faseleder-nøytralleder inne i et bygg tilkoblet et TN-S eller TN-CS fordelingssystem. Vi ser at det er 400V mellom fasene og 230V mellom faseleder og jord.