IT Fordelingssystem

IT systemet var tidligere det mest brukte fordelingssystemet i Norge.

I Eurpa og i EU, inklusive de andre nordiske landene, så bruker man for en stor del TN fordelingssystemer. Nye fordelingstransformatorer som settes opp i Norge er vanligvis av typen TN, slik at IT systemene, som distribusjonsystem for elektrisk energi, på sikt sannsynligvis blir faset ut.

Ved bruk av IT systemet så er det 230V mellom fasene og frekvensen er i Norge 50Hz. Spenningen mellom fase og jord er noe rundt 137V, men dette er ikke et spenningsnivå som vi bruker i noen praktisk sammenheng.

I et IT fordelingssysystem så er strømleverandørens transformator ikke koblet til jord. På tegningen over så har vi tegnet inn et gjennomslagsvern, men dette vil bare være ledende ved store overspenningen. I vanlig drift så vil dette fungere som en isolator, dvs det vil ikke lede noen elektrisk strøm.

I et IT system er det i prinsipp ingen sammenkobling mellom jordingssystemet hos strømleverandøren og jordingssystemet hos sluttbrukeren.

I et IT system er det ikke mulig å ta ut noen annet enn 230V, med mindre man setter opp en lokal transformator.

Meget små lokale IT systemer kan by på en del sikkerhetsmessige og driftsmessige fordeler, og man bruker dette, inne i bygninger, og etter en skilletrafo, for eksempel i forbindelse med installasjoner i sykehus og i forbindelse med automatiserte anlegg. Ved slike små lokale IT anlegg så blir jordfeilstrømmen ved første jordfeil meget liten og det er mulig å drive anlegget videre selv om det finnes en jordfeil (overslag til jord) i anlegget.