Fordelingssystemer

Det store bildet:

Norge er forbundet internt via et høyspentnett. Vi er også koblet opp mot utlandet via høyspentnett. Lokalt i Norge, så finnes det ulike lokale fordelingssystemer. Disse kan være bygd opp på litt forskjellig måte. Vi har har hovedsakelig 3-4 forskjellige typer lokale fordelingssystem, IT, TT, TN-S og TN-CS.

Tidligere så var IT det mest brukte fordelingssystemet i Norge.  I Europa så brukes med ulike varianter av TN systemet, og utviklingen i Norge er også en gradvis overgang til TN systemer.  IT og TT kan bare føre fram 2 eller 3 fase 230V til sluttbruker. TN kan føre fram 400V 3-fase eller 230V en-fase.

Her er også en PDF med det noenlunde samme innholdet.