Dimensjonering

En enkel framgangsmåte basert på «Montørhåndboka» (NEK400:2018).

Note: Montørhåndboka er egentlig basert på FEL/NEK400, ikke Maskinforskriften/NEK-EN-60204-1. Prinsippene for dimensjonering blir vel allikevel mye de samme.

 1. Finne belastningsstrømmen. Ib = P / ( Sqr(3)*U*cos(fi) )
  (Hvis denne da ikke er oppgitt.) (For enfase så går Sqr(3) vekk, og for ressistiv belastning så går Cos(fi) vekk.)
 2. Finne et vern som er ett «hakk» større enn belastningsstrømmen.
 3. Bestemme kabel.
  * Tilstrekkelig strømføringsevne (Hindre varmgang.)
  * Forlegningsmåte (Side 202.)
  * Nærføring. (Side 210-211)
  * Omgivelsestempratur. (Varme omgivelser redusserer strømføringsevnen.) (Side 209)
 4. Spenningsfall. (Side 221.)
 5. Minste kortslutningsstrøm. Sikre at værnet slår ut ved kortslutning. (Lange kabelstrekk.) (Sise 166-167)

Aktuelle forkortelser:

 • Ib = Belastningsstrøm.
 • In = Vernets nominelle verdi.
 • Iz = Kabelens strømføringsevne.
 • I1 = Minste prøvestrøm. Termisk vern skal ikke slå ut.
 • I2 = Vernets øvre prøvestrøm. (Garantert termisk utkobling etter en time.)
 • I4 = Største strøm som ikke gir elektromagnetisk utkobling.
 • I5 = Minste strøm som garanterer elektromagnetisk utkobling. (0.1 sekund)

Se også PDF om automatsikringen: