V2018-oppg-3

Oppgave 3

Du får utlevert operatørstasjonen og får i oppdrag å kople denne mot overordnet PLS samt å forsøke deg på enkel programmering av operatørstasjonens display. Det er et ønske at transportbåndenes hastighet skal vises i displayet og at hastigheten skal kunne justeres fra touch-skjermen på operatørstasjonen.

Lag forslag til løsning med nødvendig program for ønsket løsning og tegn koplingsskisse av løsningen.

Kommentar.

Først så skjedde det en feiltolkning av eksamensoppgaven, at det dreiede seg om å utarbeide den overordnede sekvensstyringen. Ved å lese teksten over siste linje i oppgaveformuleringen så ser man at det tvert i mot dreier seg om å styre hastigheten til transportbåndene fra HMI. Det å kunne utarbeide en sekvensstyring er allikevel en såpass viktig oppgave at man godt kan ta med denne aktiviteten. (Ikke egentlig som svar på denne oppgaven, men for senere bruk i andre tilsvarende oppgaver.)

Programmering av sekvensstyring: (Eksamensoppgaven spør egentlig ikke etter dette!)

Et grunnleggende prinsipp for programmering i mange moderne programmeringsspråk er det man kaller for «strukturert programmering«. Ved å holde en god og lett overskuelig struktur på origrammet så vil man oppnå enklere og hurtigere programmering og enklere feilsøking. De samme grunnprinsippene kan vel rimelig godt godt, i alle fall et stykke på vei, overføres til PLS programmering. Vi kan for eksempel «strukturere» programmet vårt slik:

Når vi gir programmet vårt et innhold og formulerer de vilkår som skal starte den enkelte sekvens og hva som skal styres av utganger i hver sekvens, så kan vi ta utgangspunkt i det SFC skjemaet som vi utarbeidet i oppgave 2.

Så kommer selve programmet.