V2018-oppg-3-a

Oppgave 3

Du får utlevert operatørstasjonen og får i oppdrag å kople denne mot overordnet PLS samt å forsøke deg på enkel programmering av operatørstasjonens display. Det er et ønske at transportbåndenes hastighet skal vises i displayet og at hastigheten skal kunne justeres fra touch-skjermen på operatørstasjonen.

Lag forslag til løsning med nødvendig program for ønsket løsning og tegn koplingsskisse av løsningen.

Kommentar.

Her har vi en video som forteller litt om hvordan man kontrollerer en frekvensomformer av type MX2 fra PLS, via Ethercat.

Noe av «utfordringen» med Omron Sysmac er at dette er et meget avansert IDE eller utviklingsmiljø, der en del av teknologien og «det som faktisk skjer» i forbindelse med programmering og datakommunikasjon på et vis «holdes skjult» for den som gjennomfører programmeringen.

Det kan kanskje være interessant å forsøke å se litt inn på hva som skjer «bak fasaden» og det som vi kanskje ikke kan observere når vi «klikker oss fram» i utviklingsmiljøet og «får tingene til å fungere».

Her er en figur som viser litt av dataflyten fra variabel til variabel.

Figuren over viser litt av «dataflyten» eller hvordan data forflytter seg fra et minneområde i frekvensomformeren, inn til en variabel i PLS programmet. Så skjer en «linearisering» eller «omregning» fra «rådata», til data som vi kan bruke. Der etter så overføres data til en ny variabel i HMI som pressenteres via et display til maskinoperatøren.