Oppgave 7 – Bruk av scanner som sikkehetsbarriere.

Bedriften har i dag en løsning med sikkerhets skjerming via bur av ulike typer. Dette krever mye plass. Du skal delta sammen med teknisk sjef og en automatiker for å se på andre løsninger. Du får i oppdrag å teste ut bruk av skannere som sikkerhetsbarriere. Se vedlagt skanner fra P+F.
• Planlegg og beskriv hvordan du ville gjennomført en slik test. Beskrivelsen må inneholde skisser av nødvendige tilkoplinger og eventuell omprogrammering i sikkerhets-PLS.