Oppgave 6 – Kobling av pneumatiske kretser

Løfteanordningen skal monteres og settes i drift.
• Planlegg og beskriv hvordan du kopler opp de pneumatiske kretsene og trykktester disse. Tegn skisser til beskrivelsene.