Oppgave 5 – Blokkskjematisk beskrivelse

Det er et ønske om å overføre data fra sikkerhets-PLS til sentral overvåking. Det skal utredes flere løsninger på dette. Du får ansvar for å finne en løsning slik at data fra hver robotcelle i fabrikken overføres trådløst til den sentrale overvåkingsdatabasen.
• Lag løsningsforslag som inneholder valg av nødvendig utstyr og en blokkskjematisk fremstilling av løsningen. Fabrikken har totalt 32 robotceller.