Oppgave 4 – Sekvensstyring SFC – Seksjonering

Du får jobben med å programmere robotens bevegelser. Kollegaen din ber deg først å fremst om å beskrive sekvensen og å foreslå en fornuftig seksjonering av robotprogrammet.
• Beskriv nødvendig sekvens som SFC og hvordan du ville seksjonert robotprogrammet for best mulig oversikt.

Spørsmål til hjelp:

  • Hvilke roboter har vi og hvilke oppgaver er det som blir utført av hver robot?
  • Hvike(n) robot er det som skal programmeres. Hva er oppgaven til denne roboten?
  • Hva er å «paletere» og å «depaletere».