Oppgave 3 – Utarbeidelse av program

Din neste jobb blir å montere og programmere lokalt panel. En av oppgaven du må løse er:
«Operatørene velger via betjeningspanelet følgende parameter:
• Hvilken palleplass det skal kjøres fra? 1,2 eller 3.
• Hvor mange tomblister ligger igjen på pall nr 4?
• Hva er ordrestørrelsen de skal produsere?
Når disse verdiene er lagt inn er roboten klar til start.»
• Lag nødvendig program og beskriv hvordan instruksjonene fra lokalt panel overføres til roboten. Du velger selv hvilket grensesnitt det er mellom lokalt panel og robotens styreenhet.

Pseudokode:

Les inn verdi for palleplass. palleplass := innlest verdi.

Les inn verdi for tomblister på pall 4. tomblist_4 := innlest verdi

Les inn verdi for ordrestørelse. odrestørrelse := innlest verdi.

 

Det viser seg at det ikke finnes noen oppgitt syntaks for å lese inn data. Tilgjengelig metode ser ut til å være å skrive inn data i programkoden, som tilordning:

MODULE MainModule
VAR num palleplass;
VAR num tomblist_4;
VAR num ordrestørrelse;

PROC main()

Palleplass := 4;
toblist_4 := 5;
ordrestørrelse := 1000;

END PROC
ENDMODULE