Oppgave 2 – Kabel og vern

Du får i oppgave å velge løsning for og deretter montere og dokumentere en permanent tilførsel til robotcella. TN-S, 400V, 3~, forankoplet vern 25A, Ikmax 15 kA. Avstanden mellom fordeling og robotcella er 35m. Kabelføringa er 10 m på kabelstige og resten i gulvkanal.
• Dokumenter kabel og vern til robotcella.

Strømføringsevne: For forlegningsmåte og strømføringsevne, se montørhåndboka side 207. Vi kan regne at hele lengden er lagt i gulvkanal. Gulvkanal finnes ikke i montørhåndboka, men vi tar det som ligner og som kanskje gir litt «strengere» krav. Dette er A2, forlegning av flerleder inne i vegg. Vi forutsetter at det brukes en automatsikring C25. Dette gir i utgangspunktet  en kabeldimensjon på 6 mm2 3 fase kobberleder.

Spenningsfall: (Montørhåndboka side 220-221)

Side 221: Delta U = (6.19*25*35)/1000=5.4V

Delta U prosent = (del U * 100)/U = (5.4 *100/400) = 1.35% OK

Minste kortslutningsstrøm:

I følge tabell side 167 så kan vi ha større lengde enn 52 meter. OK

Da blir kabeldimensjonen 6,0 mm2.