Oppgave 1 – Kalibrering

Roboten til robotcelle E1866 kommer til fabrikken og blir montert. Du får beskjed om at den nye roboten må kalibres.
• Planlegg og beskriv hvordan du gjennomfører kalibrering av roboten.

Kommentar:

Kalibrering av en robot vil si å sette alle aksene til en posisjon og så fortelle styringselektronikken at dette er referansepunktet. Noen roboter har «overettmerker» som står «riktig for kalibrering» når robotarmen peker rett opp. Da er dette referansepunktet.

Neste del av oppgaven blir å finne fram i manualen til roboten og finne ut hva som står om kalibrering. Kalibrering står beskrevet i vedlegget fra side 25-27. Hvis dokumentasjonen er mangelfull, så må man kontakte leverandøren.