Sikkerhetsrele

Et sikkerhetsrele er en spesiell type rele som vi bruker for å oppnå økt sikkerhet i et automatisert anlegg. Oppkoblingen av nødstopp er «spesiell» med «to kanaler» og indikatorlys for feil. Her er en enkel video som forteller litt om de typiske prinsippene bak oppkoblingen.

Noen litt mer utdypende beskrivelser av bruken av sikkerhetsreleer fra RSD Supply.

Video no 1:

Video no 2:

Video no 3: