Sikkerhets-PLS

Meget bra video fra Valin som gir oversikt over problemstillingene rundt sikkerhetsrele og sikkerhetsrele:

Realpars: What is a Safety PLC (Generelle prinsipper.)

Valin: Kommunikasjon mellom Omron sikkerhets-PLS og ordinær overordnet Omron PLS: