RFID

RFID står for «Radio-frequency identification» og medfører at v i kan utstyre komponenter, utstyr og varer med elektroniske «tagger» eller «merkelapper»

En kort presentasjon med Linus

Identification Systems (RFID & OIT)—Overview & Applications:

IO-Link & RFID Part 1—Connecting IO-Link Master to Laptop:

IO-Link & RFID Part 2—Connecting RFID Head to IO-Link Master:

IO-Link & RFID Part 3—Port Configuration:

IO-Link & RFID Part 4—IODD Files:

IO-Link & RFID Part 5—ISDU, Process Data, & HTML Doc:

IO-Link & RFID Part 6—Read & Write to a Tag, Review User Role & Process Data Menus: