Optimalisering-kort-oversikt

Hva vil det si å optimalisere en reguleringssløyfe, og hvordan går man fram for å optimalisere reguleringssløyfen?

Å optimalisere en reguleringssløyfe går ut på å finne og legge inn optimale verdier for P, I og D parametere.

I de fleste lærebøkene er det beskrevet 2 metoder. Dette er Ziegler Nichols 1 og 2 metode.

Ziegeler Nichols 1. metode.

Ved gjennomføring av Ziegeler Nichols 1 metode, så kobler vi ut eller deaktiviserer vi D og I paramtrene, og så øker vi P, eller forsterkning til det nivå at reguleringssløyfen kommer i harmoniske svigninger. Så noterer vi ned svingetid og fortsterkning og setter disse tallene inn i en regneformel.

Når vi optimaliserer etter 1 metode så er regulator koblet inn i «auto» mode. (Den regulerer.) Med andre ord: 1 metode er med innkoblet regulator.

Ziegler Nichols 2’dre metode.

Ved gjennomførin gav Ziegler Nichols 2’dre metode så er regulatoren «koblet ut» (den kjøres eventuelt manuell mode) slik at vi kan styre pådraget manuelt.

Så måler man «prosessresponsen» og skriver ned dødtid, tidskonstant og forsterkning. For å kunne få til dette så behøver man en prosesskriver, datasampler eller lignende.

Autotuning.

Dessuten så har mange regulatorer en mulighet for autotuning.