Insvigning

Mange lærebøker hevder at ved et ideelt innsvingningsforløp så skal oversving no 2 være 1/4 av det første oversvinget.