Autotuning

En del regulatorer har innebygd funksjon for «autotuning». Det vil si at regulatoren selv er i stand til å foreta en lignende måling av prosessparametre og stille inn P, I og D parametre noenlunde likt det som følger av Ziegler Nichols metoder.

I en del tilfeller så kan vi oppnå en ganske bra «optimalisering» ved hjelp av en slik «autotuning».