Shinko DCL-33A-A/M

Oppkobling:

Note: Denne finnes i både 24 og 230V utgave. Tar man feil så kan man ødelegge regulatoren.

Oversikt over hvordan man kan konfigurere regulatoren finner man på den nest bakerste siden i manualen.

Manual: