Shinko BCD2A10-00

Praktisk oppkobling:

For innstilling av parametere, se den nest siste siden i manualen.

Manual: