Beijer Electronics E3 – Frekvensomformer

Frekvensomformeren inneholder en enkel «skuff med merkalapper» som gir den informasjon som er nødvendig for et «basic oppsett». Det behøves ikke noen motstand i parallell med den analoge inngangen ettersom inngangen har en resistans på 500 Ohm. Det medfører at man kan koble et styresignal på 4-20 mA direkte opp, uten bruk av en mostand for å omforme fra spenning til strøm.

Over: «Merkelapp» som viser oppkobling.

Over: «Mekelapp» som viser de viktigste konfigurerbare parametrene.